Back to Top

Geschiedenis

Van de zeepfabriek tot de groot- en speciaalhandel voor decortie en verven

In oude kerkboeken van de 17de eeuw wordt de naam "Hendrichs" reeds vermeld. In het jaar 1770 bezat een expediteur Hendrichs twee huizen met verstouwingen. Hij ondernam het transport van stoffen tot in Leipzig. Hij begreep al vlug dat er met de eigen productie en met de verkoop van eigen waren meer geld te verdienen viel.

In 1809 kocht Franz Hendrichs, de zoon van Nikolaus Hendrichs, die woonde 'Im Gospert' aan de Kaperberg, een klein fabriekscomplex dat in de volksmond de 'zwarte fabriek' werd genoemd. Daar werden piekfijne, zwarte stoffen geproduceerd.

15 jaar later kocht hij 'Aufm Rain' een huis met een binnenplaats en een tuin. In 1852 sleepte hij een 'prijs-medaille' in de wacht bij de industriƫle tentoonstelling van alle naties in Londen.

In 1874 werd de textielfabriek Aufm Rain gesloten omdat de erfgenamen geen commercieel talent hadden. Maar reeds vier jaar later, in 1878 dus, stichtten nakomelingen van de familie Hendrichs met Johann Josef Beck, de betovergrootvader van mijn kinderen, de firma Hendrichs & Cie, die zich instelde op de productie van zeep.

In 1916 nam August Beck alle aandelen van de firma over en hij kocht in 1920 de onroerende goederen van de firma op. August Beck fabriceerde zepen die verkocht werden tot in Berlijn. Twee wereldoorlogen en de veranderingen in de behoeften leidden de firma tot de groothandel in schoonmaakproducten en levensmiddelen. Deze tijd werd gekenmerkt door het werk van mijn grootouders Werner en Thea Beck-Dericum.

In 1958 verhuisde de firma van de Kaperberg naar de moderne gebouwen aan de Werthplatz. In 1978 werd er ook een dubbel feest gevierd. Samen met het honderdjarig bestaan, werden ook de nieuwe showroom en de verkoopsruimte ingewijd.

De activiteiten van de firma breidden zich steeds maar uit; bij de goederenafgifte heerste er een drukte van jewelste. In 1998 werd de showroom verbouwd zoals die er nu uitziet. Een jaar later vond er een nieuwe uitbreiding van de zaak plaats: wij stichtten het dochterfiliaal Hendrichs West in Kuurne bij Kortrijk. Vanaf enkele jaren wordt deze filiale verkocht.

De laatste 40 jaar van de firma Hendrichs & Cie werden door onze familie uitgebouwd en dit tot een, naar ik geloof, gespecialiseerde groothandel met aanzien, die ook grensoverschrijdend actief is.

Tegenwoordig voelen wij ons aan deze traditie verplicht, zonder nochtans de blik op de toekomst te verliezen. Wij zullen in deze zin onze onderneming verder leiden.